Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven we hoe we ons onderwijs hebben ingericht en praktische regels en afspraken die we hebben gemaakt. De schoolgids van 2023-2024 kunt u hier lezen.

Zorg

In de zorggids hebben wij omschreven hoe wij invulling geven aan de zorg bij ons op school; zorg aan leerlingen maar ook aan ouders en personeel.
Op basis van de zorg die wij kunnen leveren maken wij een inschatting van onderwijsbehoeften en het passend maken van ons aanbod.
De zorggids kunt u hier lezen.

Schoolplan

Eens in de 4 jaar schrijven wij een nieuw schoolplan. Dit schooljaar zullen wij een nieuw schoolplan schrijven. Het jaarplan voor 2023-2024 kunt u hier lezen. 

Jaarkalender 

Aan het einde van het schooljaar laten wij de ouders middels de nieuwsbrief weten wanneer de schoolvakanties en studiedagen van het aankomende schooljaar zijn. Behalve vakanties staat er in de app van klasbord onder de knop 'kalender' nog veel meer! Studiedagen, feesten en partijen, rapport gesprekken etc. Voor de volledige jaarkalender verwijzen wij u door naar de app 'Klasbord', voor een overzicht van vakanties en studiedagen, klik hier

Verzuim

We richten op school een strikt beleid betreffende verzuim. De regels en afspraken die we hiervoor hebben gemaakt zijn vastgelegd in een verzuimprotocol. We zijn uitgegaan van de Wet op de Leerplicht. Het protocol kunt u hier vinden. 

Pesten

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School helpt ons een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. 

Ons sociaal veiligheidsplan kunt u hier lezen.