Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven we hoe we ons onderwijs hebben ingericht en welke praktische regels en afspraken we daarvoor hebben gemaakt. Voor de schoolgids van 2021-2022 klikt u hier.

Schoolplan

Eens in de 4 jaar schrijven wij een nieuw schoolplan. Het schoolplan voor de periode 2019-2023 kunt u hier lezen.

Jaarkalender 

Aan het einde van een schooljaar laten wij de ouders middels de nieuwsbrief weten wanneer de schoolvakanties van komend jaar zijn. Behalve vakanties staat er op een jaarkalender echter nog veel meer! Studiedagen, feesten en partijen, rapportgesprekken, vergaderingen en ouderavonden kunt u allemaal terugvinden op de jaarkalender. Voor de jaarkalender schooljaar 2021-2022, klik hier

Verzuim

We hanteren op school een strikt beleid betreffende verzuim. De regels en afspraken die we hiervoor hebben gemaakt zijn vastgelegd in een verzuimprotocol. We zijn hierbij uitgegaan van de Wet op de Leerplicht. Het protocol kunt u hier vinden. 

Pesten

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. 

Ons sociaal veiligheidsplan kunt u hier lezen.