Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven we hoe we ons onderwijs hebben ingericht en praktische regels en afspraken die we hebben gemaakt. Voor de schoolgids van 2021-2022 klik je hier.

Zorg

In de zorggids hebben wij omschreven hoe wij invulling geven aan de zorg bij ons op school; zorg aan leerlingen maar ook aan ouders en personeel.
Op basis van de zorg die wij kunnen leveren maken wij een inschatting van onderwijsbehoeften en het passend maken van ons aanbod.
De zorggids kunt u hier lezen.

Schoolplan

Eens in de 4 jaar schrijven wij een nieuw schoolplan. Het schoolplan voor de periode 2019-2023 kunt u hier lezen.

Jaarkalender 

Aan het einde van een laten wij de ouders de nieuwsbrief weten wanneer de schoolvakanties van komend jaar zijn. Behalve vakanties staat er op een jaarkalender echter nog veel meer! Studiedagen, feesten en partijen, rapport gesprekken, overeenkomsten en ouder avonden optreden op de jaarkalender. Voor de jaarkalender 2021-2022, klik hier

Verzuim

We richten op school een strikt beleid betreffende verzuim. De regels en afspraken die we hiervoor hebben gemaakt zijn vastgelegd in een verzuimprotocol. We zijn uitgegaan van de Wet op de Leerplicht. Het protocol kunt u hier vinden. 

Pesten

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School helpt ons een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. 

Ons sociaal veiligheidsplan kunt u hier  lezen.